Centrala

KC96 Sp. z o.o., Měchurova 658, 33901 Klatovy
IČ: 648 34 409, DIČ: CZ64834409


Osoba kontaktowa:

inż. Rudolf Petrmichl

Prezes Zarządu 

konsultant ds. oprogramowania na terenie Czech i Słowacji
tel.: +420 606 646 096
e-mail: petrmichl@kc96.cz


dr inż. Zdzislaw Cyganek

konsultant ds. oprogramowania na terenie Polski
tel.: +48 507 685 185 
e-mail: cyganek@kc96.cz


Vlastimil Knodl

specjalista ds. implementacji oprogramowania
tel.: +420 602 389 701 
e-mail: knodl@kc96.cz


Diana Petrmichlová

koordynator projektu
tel.: +420 799 118 502
e-mail:  petrmichlova@kc96.cz