Transvalor

TRANSVALOR S.A. jest częścią ośrodka badawczego ARMINES, położonego w miejscowości SophiaAntipolis w południowo-zachodniej Francji, kilka kilometrów od Cannes. Firma powstała w 1984 roku, by zapewnić transfer wiedzy i technologii z instytutu badawczego Ecoles des Mines do przemysłu.Oprogramowanie FORGE®, jest wynikiem badań prowadzonych instytucie badań materiałowych CEMEF wraz z konsorcjum ośrodków badawczych Ecoles des Mines de Paris i ARMINES. FORGE® jest systemem oprogramowania do symulacji procesów obróbki plastycznej na gorąco i na zimno. Jakość oferowanego oprogramowania, wsparcie techniczne dla użytkowników oraz ogólnoświatowa sieć dystrybucji stanowią o pozycji lidera dla firmy TRANSVALOR na rynku oprogramowania do symulacji procesów wytwarzania i obróbki metali.


FORGE®

FORGE

Oprogramowanie FORGEjest przeznaczone do symulacji procesów obróbki plastycznej metali na gorąco i zimno, zarówno w 3D jak i 2D. Symulacje w 2D stosuje się dla wyrobów, których geometria umożliwia analizę płynięcia materiału dla płaszczyzny przekroju np. walcowanie wyrobów długich czy procesy wyciskania.

FORGE opiera się na Metodzie Elementów Skończonych (MES). Oprogramowanie wykorzystuje w obliczeniach procesów obróbki plastycznej na gorąco model elasto-lepko-plastyczny materiału. Dla procesów w podwyższonych temperaturach oraz na zimno stosowany jest model elasto-sprężysto-plastyczny, który pozwala prognozować naprężenia szczątkowe oraz wymiary końcowe po procesie odkształcania.

Automatyczny moduł służący do tworzenia siatki elementów skończonych zapewnia możliwość symulacji nawet bardzo złożonych geometrii 2D oraz 3D.

 

Zastosowanie obliczeń równoległych dla modeli 3D skraca czas symulacji i pozwala używać siatkę elementów zawierającą nawet kilkaset tysięcy węzłów.

 

Oprogramowanie FORGE umożliwia modelowanie różnych technologii wytwarzania i obróbki metali:

Baza materiałowa programu FORGE zawiera modele materiałowe dla stali oraz stopów aluminium, miedzi, mosiądzu, tytanu, niklu, oraz metali szlachetnych.

FORGE umożliwia prognozowanie m.in. ostatecznego kształtu wyrobu, jego wymiarów oraz właściwości a także niewypełnienia matrycy, objętości wypływki, występowania wad takich jak zakucia czy pęknięcia, porowatości, segregacji mikrostruktury czy wielkości ziarna.

FORGE jest przydatny również do określenia właściwości narzędzi -  ich trwałości i zużycia. Oprogramowanie umożliwia modelowanie kinematyki ruchu narzędzi roboczych oraz urządzeń wspomagających jak manipulatory czy roboty. Pozwala na precyzyjne obliczenie sił niezbędnych do kształtowania metalu jak i odkształceń sprężystych, jakim podlegają narzędzia w trakcie procesu obróbki plastycznej.

Oprogramowanie zostało wyposażone w moduł do automatycznej optymalizacji procesów kucia. Narzędzie to pozwala na całkowicie automatyczne zoptymalizowanie wymiarów przedkuwki, siły kucia, temperatury procesu, geometrii narzędzi czy uzyskanych końcowych właściwości wyrobu.


 

THERCAST®

THERCAST

Oprogramowania THERCAST służy do symulacji procesów odlewania klasycznego jak i odlewania ciągłego. Oparte jest na Metodzie Elementów Skończonych i może być stosowane dla stali oraz metali nieżelaznych.


Co sprawia, że THERCAST różni się od innych programów do symulacji?


Zaimplementowany model termo-mechaniczny metalu umożliwia uzyskanie wyników zgodnych z rzeczywistością. Dodatkowym atutem jest uwzględnienie w solverze programu obliczeniowej mechaniki płynów (CFD), dzięki czemu możliwe jest bardzo dokładne przewidywanie procesu wypełniania formy. Program bardzo efektywnie wykorzystuje podzespoły komputera dzięki zastosowaniu obliczeń równoległych. Jest to narzędzie wspomagające pracę technologa. Możliwość przeniesienia wyników symulacji procesu odlewania do oprogramowania FORGE pozwala na prognozowanie zachowania się materiału w trakcie kolejnych etapów obróbki materiału.

 

 

COLDFORM®

FORGE

Oprogramowanie COLDFORM jest dedykowane do symulacji procesów obróbki plastycznej na zimno. Jest to rozwiązanie oparte na systemie FORGE, w którym uwzględniono jedynie w mechaniczny model odkształcenia. Dzięki temu koszt nabycia oprogramowania COLDFORM jest zdecydowanie niższy.


 

Rem3D®

FORGE

Oprogramowanie Rem3D to najnowszy produkt firmy TRANSVALOR. Jest ono przeznaczone do symulacji procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych. Podobnie jak pozostałe oprogramowanie do symulacji jest oparte o Metodę Elementów Skończonych. Jest to narządzie wspomagającym proces projektowania technologii wtryskiwania tworzyw sztucznych i kompozytów. Pozwala na analizę procesu oraz jego optymalizację.