Ikona datum 19.12.2018    

Ostatni kwartał roku 2018 był bardzo pracowity dla KC96 w Polsce. Uczestniczyliśmy m.in. w seminarium Związku Kuźni Polskich, pierwszej konferencji kuźniczej „conFAIR” w Berlinie oraz spotkaniach z naszymi klientami. W tym artykule przedstawiamy nasze krótkie podsumowanie tych spotkań.

Seminarium Kuźnicze ZKP w Olkuszu

Na początku listopada zostaliśmy zaproszeni przez Związek Kuźni Polskich do uczestnictwa w seminarium, którego współgospodarzem była kuźnia ZMK WOSTAL z Wolbromia. Seminarium było jak zawsze doskonałą okazją do spotkania się społeczności kuźniczej z całej Polski. Jako, że ostatnie tego typu spotkanie odbyło się pół roku temu - tematów do dyskusji było bardzo wiele. Zmiany w prawie wodnym, nadchodzące podwyżki energii dla przemysłu, dalsza współpraca pomiędzy kuźniami a uczelniami i instytutami badawczymi to tylko jedne poruszanych kwestii.

Niewątpliwie najważniejszą częścią tego seminarium były wybory nowych władz Związku. KC96 rozpoczęła swoje współpracę z ZKP za kadencji Pana Prezesa Janusza Pichóra. Pan Prezes, dzięki swojemu doświadczeniu, charyzmie i poczuciu humoru, stworzył z ZKP dobrze działającą platformę do komunikacji i współpracy wszystkich firm i innych podmiotów związanych z branżą kuźniczą. Ze swej strony chcieliśmy Panu Prezesowi podziękować za miłe przyjęcie do grona ZKP, owocną współpracę i życzymy dalszych sukcesów.

W trakcie Walnego Zgromadzenia dokonano wyboru nowych władz Związku i miło nam poinformować, że nowym prezesem został Bartłomiej Nowak, Prezes Zarządu Kuźni Jawor S.A. Do zarządu zostali również wybrani prof. Łukasz Madej oraz Łukasz Lisiecki, pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przed nowymi władzami ZKP stoi wiele wyzwań i życzymy sukcesów w ich realizacji.

Konferencja „conFAIR” - Berlin 2018

Europejskie Stowarzyszenie Kuźnicze „EUROFORGE” zaprosiło przedstawicieli branży kuźniczej z całego świata na konferencję „conFAIR” do Berlina. W centrum konferencyjnym hotelu „Estrel” spotkało się ponad 500 osób reprezentujących kuźnie, dostawców materiałów i narzędzi dla hutnictwa, instytuty badawcze i uczelnie techniczne współpracujące z branżą. Konferencja została podzielona na część wystawienniczą, gdzie prezentowane były urządzenia, oprogramowanie, materiały do produkcji oraz część konferencyjną, gdzie w trakcie prezentacji można było zapoznać się z najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju w branży kuźniczej.

Na konferencji "conFAIR" w Berlinie

Oprogramowanie FORGE®NxT było prezentowane na stoisku TRANSVALOR. Antoine, Laetitia oraz Olivier odpowiadali na liczne pytania dotyczące programu oraz możliwości jego wykorzystania do rozwiązywania problemów i optymalizacji procesów produkcji. Nasze rozwiązania zaprezentowane zostały również w trakcie prezentacji dotyczącej wykorzystania programu FORGE®NxT do symulacji procesów walcowania pierścieni.


Jedną z nowości prezentowaną w trakcie konferencji było zastosowanie łączonej technologii odlewania i kucia, którą zaprezentowała firma Saint Jean Industries z Francji. Ta technologia otwiera nowe możliwości w zakresie produkcji wyrobów m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego. Jednym z etapów przygotowania tej nowej technologii było zastosowanie oprogramowania THERCAST®NxT do symulacji procesu odlewania, a następnie oprogramowania FORGE®NxT do przygotowania modelu procesu kucia, uwzględniającego wyniki z procesu odlewania. Ten wirtualny model procesu COBAPRESS® pozwolił dobrać optymalne warunki technologiczne dla obu procesów, bez konieczności wykonywania kosztownych testów przemysłowych.

Stoisko wystawiennicze TRANSVALOR

TRANSVALOR TECHDAY BERLIN 2018

Ostatnim akcentem konferencji w Berlinie był dzień specjalny z firmą TRANSVALOR. Odbył się on pod hasłem TRANSVALOR TECHDAY 16 listopada w Berlinie. TECHDAYS to nowa inicjatywa TRANSVALOR, która ma pozwolić użytkownikom oprogramowania na jeszcze lepsze poznanie możliwości naszych programów u samego „źródła”. W Berlinie byli to pracownicy TRANSVALOR S.A., Antoine Navarro, menadżer oprogramowania FORGE®NxT, Laetitia Paegie, kierownik wydziału wsparcia oprogramowania oraz Max Biganot, jeden z podopiecznych Laetitii. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in. jakich zmian można oczekiwać w oprogramowaniu w roku 2019 w związku z planowaną premierą FORGE®NxT 3.0 oraz  COLDFORM®NxT 2.0. Myślę, że nadchodzący czas zapowiada się bardzo ciekawie! Zaprezentowano również możliwości wykorzystania oprogramowania w zakresie procesów kucia, walcowania, obróbki cieplnej i rozwoju mikrostruktury metali. Prezentowane wyniki i przykłady pokazały, że TRANSVALOR nie zamierza zmieniać swoich głównych kierunków działania, które są skierowane na zaoferowanie kompleksowego rozwiązania do projektowania procesów wytwarzania wyrobów, pozwalającego na zaproponowanie technologii wytwarzania jak i określenie końcowych właściwości produktu.