Ikona datum 10.11.2015    

Na zaproszenie Kuźni Jawor S.A. oraz Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej firma KC96, reprezentowana przez Zdzisława Cyganka, wzięła udział w Konferencji Kuźniczej, która odbyła się w dniach 5 i 6 listopada 2015 w Ustroniu. Konferencja ta została zorganizowana w ramach projektu POIG pt: "Opracowanie i wdrożenie technologii kucia dokładnego w Kuźni Jawor S.A.".

Dr inż. Zdzisław Cyganek przedstawił w trakcie konferencji prezentację pt: Kierunki rozwoju oprogramowania do symulacji procesów kucia. Omawiał w niej nowe funkcje oprogramowania FORGE NxT, możliwości prognozowania mikrostruktury i właściwości wyrobów oraz moduł do automatycznej optymalizacji procesu kucia.