Ikona datum 02.08.2018    

Wiele razy zdarza się usłyszeć następujący wers „Jeśli się nie rozwijasz to się cofasz”. Kilka razy zdarzyło mi się próbować walczyć z tą opinią, ale niestety finał zawsze był ten sam – przyznanie racji autorowi tego zdania. Cieszę się, że z tego samego założenia wychodzi TRANSVALOR i stara się cały czas iść do przodu z rozwojem oprogramowania. Dlatego też, przełom drugiego i trzeciego kwartału jest bardzo ważnym czasem, ze względu na dwa programy, które zostaną (lub zostały udostępnione dla naszych klientów.

THERCAST®NxT 1.0

Pierwszą z nich jest THERCAST®NxT 1.0. Przeniesienie kolejnego, po FORGE® oraz COLDFORM®, oprogramowania do nowego środowiska graficznego, zwanego „pieszczotliwie” przez moich francuskich kolegów „workbenchem” było wyzwaniem, które pochłonęło dużo wysiłku i czasu. Jednak dzięki temu nasi użytkownicy z branży odlewniczej będą mogli cieszyć się dużo lepszą funkcjonalnością oprogramowania oraz skrócić czas, niezbędny do przygotowania symulacji oraz analizowania jej wyników.


Nowy interfejs programu THERCAST®NxT

Program posiada wbudowane szablony do przygotowania symulacji procesów odlewania, zarówno znanych z wcześniejszych wersji tj. odlewania do wlewnic oraz odlewania ciągłego, jak i nowych dla nas procesów odlewania do form piaskowych, odlewania nisko- oraz wysokociśnieniowego czy odlewania z traconym rdzeniem. Dzięki możliwościom analizy przemian zachodzących w trakcie krzepnięcia metalu, jak również zjawisk cieplnych i mechanicznych pomiędzy odlewem a formą, THERCAST®NxT1.0 pozwala na optymalizację produkowanych odlewów.


Szablony znacząco przyśpieszają pracę w trakcie przygotowaniem symulacji

Bardzo wiele uwagi, w nowej wersji oprogramowania, poświęcono przygotowaniu jak najdokładniejszych danych materiałowych. Do dyspozycji użytkownika udostępniono dane dotyczące m.in. właściwości fizycznych materiału, krzywych płynięcia, modele segregacji pierwiastków oraz mikrostruktury. Baza danych programu jest otwarta, co umożliwia użytkownikowi uzupełnianie jej o własne modele lub dane przygotowane w innych programach jak JMatPro czy ThermoCalc.


Szerokie możliwości wprowadzania danych materiałowych

Niezmienna pozostała natomiast ta część oprogramowania, która odpowiada za dokładne i rzeczywiste wyniki symulacji czyli moduł obliczeniowy. To co docenią użytkownicy nowej wersji to zaimplementowanie do niego nowych algorytmów do tworzenia siatki MES, znanych już z oprogramowania FORGE®NxT. Dzieki nim możliwe jest widoczne przyśpieszenie obliczeń, szczególnie w przypadku wyrobów o skomplikowanej geometrii.

FORGE®NxT 2.1 Service Pack 1

Widząc już nazwę nagłówka można stwierdzić, że TRANSVALOR w swoich pracach nad oprogramowaniem FORGE®NxT skupił się głównie na poprawieniu tych funkcji, które już w oprogramowaniu znalazły się jakiś czas temu. Nasi klienci bardzo często zwracają się do działu wsparcia o pomoc techniczną. Oczywiście udzielamy ją z wielką chęcią, ale czasami okazuje się, że niektóre problemy nie wynikają z błędu użytkownika, ale z błędów programowych. Service Pack 1 do programu FORGE®NxT 2.1 ma za zadanie naprawić większość z nich.

Duża część poprawek dotyczy samego interfejsu graficznego programu. Wprowadzone zostałe zmiany w nazewnictwie niektórych funkcji i pozycji w menu. Poprawiono również jakość wyświetlania ikon. Wprowadzono możliwość automatycznego przełączania się pomiędzy modułem pre- i postprocesora. Poprawiono także działanie interfejsu podczas prowadzenia obliczeń.

Cześć z naszych klientów wykorzystuje w swojej pracy symulacje 2D. Dla ułatwienia ich pracy dodano w programie możliwość exportu geometrii 2D, do takich plików jak: ASCII Surface Files (.dou), STL Files (.stl), NASTRAN Files (.nas), Binary Mesh Files (.may), IDEAS Universal Files (.unv), DXF Files (.dxf), IGES Files (.igs), X/Y Files (.xy). Poprawiono również proces przenoszenia wyników symulacji pomiędzy operacjami, jeśli pierwsza z nich była obliczana jako symulacja 2D.

Część poprawek dotyczy działania sensorów, nazywanych również markerami. Te oznaczone punkty służą do dokładnej analizy zachowania się materiału w pewnych obszarach geometrii np. odkuwki. Rozwiązano m.in. problem z dodawaniem sensora już na etapie przygotowania symulacji oraz w trakcie przenoszenia jego położenia pomiędzy operacjami. Poprawiono również działanie funkcji odpowiedzialnej za generowanie wykresów z wyników dla sensorów.

Mamy nadzieję, że opublikowany Service Pack 1 poprawi działanie programu FORGE®NxT 2.1 i sprawi, że praca z nim będzie jeszcze efektywniejsza. A koledzy w Sophia Antipolis już pracują na kolejnymi udoskonaleniami, które będziemy mogli w niedługim czasie zaprezentować.

DOSTĘP DO NOWYCH WERSJI OPROGRAMOWANIA

Idąc z duchem obecnych czasów odchodzimy od dystrybucji oprogramowania w formie fizycznej tj. na nośnikach CD czy DVD. Dzięki temu nasi klienci mają dostęp do oprogramowania w każdym miejscu i w każdym czasie. Jedynym warunkiem dostępu do niego jest wykupiona usługa utrzymania oprogramowania (maintenance).

Wszystkie firmy i instytucje posiadające tą usługę, otrzymają od nas drogą elektroniczną wiadomość, w której będą dane niezbędne do pobrania właściwej wersji programu. W przypadku FORGE®NxT 2.1 jest możliwe pobranie zarówno samej aktualizacji jak również pełnej instalacji programu, która już zawiera wszystkie poprawki.

Tych, którzy jeszcze nie posiadają naszego oprogramowania, informujemy że jest możliwe pozyskanie oprogramowania do testów, jak również wykonanie przez nas symulacji danego procesu w celu zapoznania się z możliwościami programów THERCAST®NxT oraz FORGE®NxT. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.