Ikona datum 07.11.2016    

Projekt „DIGIMU” – co kryje się pod tą tajemniczą nazwą? W tym roku projekt DIGIMU został wybrany przez Francuską Narodową Agencję Badań (ANR) do programu „Industrial Chairs”, którego głównym celem jest wspieranie badań oraz budowanie długofalowego partnerstwa pomiędzy instytucjami badawczymi oraz przemysłem. Przez następnych pięć lat projekt ma pozwolić na osiągnięcie nowego poziomu wiedzy w zakresie zastosowania metod numerycznych w metalurgii i inżynierii materiałowej.

Osobą zaangażowaną w realizację projektu jest prof. Marc Bernacki, wykładowca uczelni MINES ParisTech oraz pracownik naukowy w instytucie CEMEF we Francji. Zapraszamy do krótkiej rozmowy na temat tego projektu.


Panie Profesorze, jakie są cele projektu DIGIMU?

Głównym celem projektu DIGIMU jest opracowanie innowacyjnych modeli numerycznych do symulacji zmian mikrostruktury zachodzących w metalu w trakcie procesów obróbki plastycznej. Jest to również nazwa oprogramowania, rozwijanego przez firmę TRANSVALOR, nad którym piecze sprawują Amico Settefrati oraz Etienne Perchat. Dzięki współpracy z naszymi partnerami przemysłowymi – ArcelorMittal Industeel, AREVA, ASCOMETAL, Aubert&Duval, CEA i SAFRAN pierwsza wersja tego oprogramowania trafiła właśnie na rynek.

Oprogramowanie DIGIMU® jest oparte na połączeniu wyników badań zespołu MSR (Metallurgy, Structure, Rheology) zajmującego się analizą zjawisk strukturalnych zachodzących w metalach oraz zespołu MSM (Multiscale Modelling) odpowiedzialnego za wykorzystanie metod multiskalowych w symulacjach numerycznych.


Skąd wybór tego kierunku badań?

Optymalizacja właściwości wyrobów wytwarzanych z różnych materiałów, wymaga znajomości ich struktury i zjawisk zachodzących w trakcie obróbki plastycznej. Obecnie nie interesuje nas jedynie zrozumienie charakteru zjawisk metalurgicznych zachodzących w materiale – pożądana jest również możliwość ich przewidywania i sterowania nimi, m.in. dzięki symulacjom numerycznym.


"Cyfrowa" mikrostruktura materiału - Inconel 718


W kontekście tzw. „cyfrowej metalurgii” badania w projekcie DIGIMU będą biegły w dwóch kierunkach. Pierwszym z nich będzie rozwój metod modelowania numerycznego w oparciu o modele wieloskalowe. Drugim będzie optymalizacja tych metod i ich efektywne wykorzystanie w oprogramowaniu. Dużym wyzwaniem w tym projekcie jest również zmiana podejścia w przygotowaniu oprogramowania, z „symulacji dla przemysłu” na „symulacje przemysłowe”.


Kto jest szczególnie zainteresowany oprogramowaniem DIGIMU®?

DIGIMU® jest rozwiązaniem dla przemysłu metalurgicznego, a w szczególności dla sektorów związanych z materiałami wytwarzanymi na drodze zaawansowanych technologii tj. transport, energetyka, konstrukcje. Oprogramowanie opracowane w ramach projektu, pozwoli lepiej reagować na zapotrzebowanie rynku poprzez:


  •  lepsze zrozumienie zachodzących zjawisk strukturalnych, dzięki modelom numerycznym,
  • możliwość przewidywania struktury i właściwości materiału po obróbce plastycznej,
  • stworzenie prostych i dopasowanych modeli metalurgicznych,
  • rozszerzenie obszarów zastosowania wybranych materiałów, dzięki informacjom uzyskanym w trakcie symulacji.


Skąd pewność, że uda się osiągnąć założone cele?

Oczywiście projekt DIGIMU oraz wyniki, jakie chcemy uzyskać stanowią dla nas duże wyzwanie. Jednak właściwy dobór partnerów zaproszonych do realizacji projektu powinien zapewnić osiągnięcie założonych celów. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z naszymi partnerami w zakresie innowacyjnych metod numerycznych jestem przekonany, że wprowadzenie nowych rozwiązań do oprogramowania DIGIMU® jest tylko kwestią czasu.


Digimu2.0 - przykładowe okno oprogramowania


A jaka jest rola naukowców w tym projekcie?

DIGIMU to ambitny projekt, którego realizacja będzie opierać się na umiejętności rozwiązywania wielu problemówi wyzwań przez cały zespół CEMEF. Profesor Nathalie Bozzolo - zastępca Kierownika projektu - jest odpowiedzialna za badania związane ze zrozumieniem mechanizmów strukturalnych zachodzących w materiałach. Daniel Pino Munoz, Thomas Toulorge oraz ja zajmujemy się metodami numerycznymi. Charbel Moussa, przy moim wsparciu, jest odpowiedzialny za rozwój modeli wieloskalowych. Sélim Kraria jest inżynierem oprogramowania w projekcie.


Dlaczego tak ważne jest dla Was wsparcie Francuskiej Narodowej Agencji Badań (ANR)?

Bez wsparcia ANR trudno sobie wyobrazić prowadzenie tak dużego projektu. Dzięki niemu będzie możliwe prowadzenie przez 4 lata niezbędnych prac badawczych i przemysłowych, których wyniki spełnią wysokie oczekiwania naszych partnerów przemysłowych. Ten projekt umożliwia również szersze propagowanie wyników uzyskanych badań oraz budowanie podstaw do współpracy w przyszłości.

Bardzo istotne w tym projekcie jest wsparcie dla edukacji i nauczania. Niestety, jak w wielu innych krajach tak również we Francji, metalurgia i inżynieria materiałowa nie są dziedzinami atrakcyjnymi dla przyszłych inżynierów. Ważne jest, aby przedstawić jak ciekawe i innowacyjne są te dziedziny nauki. Projekt przewiduje co roku organizację szkoleń oraz seminariów, które będą poruszały tą tematykę.


O PROJEKCIE

Projekt DIGIMU rozpoczął się 1 października 2016 i będzie trwał pięć lat. Do jego realizacji zaproszono 6 partnerów przemysłowych: ArcelorMittal Industeel, AREVA, ASCOMETAL, Aubert & Duval, CEA, SAFRAN. Za badawczą stronę projektu odpowiada instytut CEMEF w Sophia Antipolis, zaś za kwestie związane z wdrożeniem oprogramowania firma TRANSVALOR.

Budżet projektu: 1.23 miliona Euro


Konsorcjum zaangażowane w prace w projekcie DIGIMU