Ikona datum 17.01.2017    

FORGE NXT 2.0 JEST JUŻ DOSTĘPNY!

 Miło nam poinformować, że na początku stycznia 2017 roku została wydana najnowsza wersja oprogramowania FORGE NxT, oznaczona symbolem 2.0. Od tego momentu każdy z naszych obecnych oraz przyszłych klientów ma dostęp do funkcji, nad którymi TRANSVALOR pracował intensywnie w roku 2016. Niektóre z nich zostały już zaprezentowane w czerwcu 2016 na konferencji użytkowników oprogramowania FORGE w Cannes.


ZMIANY W OPROGRAMOWANIU FORGE NxT 2.0

Jednym z najważniejszych celów, jaki został postawiony przed osobami zaangażowanymi w ten projekt było umożliwienie użytkownikowi łatwiejszej i szybszej pracy z oprogramowaniem. Niezmiernie istotne w tym względzie były uwagi, jakie otrzymujemy od klientów. Dzięki temu wprowadzono m.in. możliwość bezpośredniego importowania złożeń ze środowiska CAD. Do tej pory przygotowanie symulacji wymagało wcześniejszego zapisu w środowisku CAD, geometrii wsadu i narzędzi, do oddzielnych plików w formacie .step, .stl lub .x.t. FORGE NxT 2.0 umożliwia import całego złożenia bezpośrednio do programu i zdefiniowanie poszczególnych obiektów.

Wiele pracy poświęcono również rozszerzeniu możliwości analizy wyników symulacji. Dzięki temu użytkownik może pracować nawet 9 oknach jednocześnie, co ułatwia ocenę różnych etapów tego samego procesu lub jego różnych wariantów. Warto również skorzystać za całkowicie zmienionej funkcji „Marking Grid” i jeszcze dokładniej analizować płynięcie materiału i ewentualne wady z nim związane.

manipulatory, symulacja, FORGE NxT

Możliwość symulacji manipulatorów w operacjach kucia swobodnego

Projektujący technologię kucia swobodnego otrzymali możliwość wprowadzenia do symulacji rzeczywistego kształtu i parametrów manipulatorów. W ten sposób zostają dokładnie zdefiniowane obszary kontaktu między manipulatorem a wsadem, co daje możliwość m.in. analizy zmian temperatury wsadu.


WALCOWANIE W PROGRAMIE FORGE NxT 2.0

Niezwykle istotne zmiany zostały wprowadzone dla użytkowników zajmujących się procesami walcowania wyrobów płaskich lub długich. Tego typu symulacje wiązały się zawsze z długimi czasami obliczeń i wysokimi wymagania sprzętowymi. 

walcowanie, FORGE NxT

Wpływ zastosowania nowego algorytmu na czas symulacji procesów walcowania

Zastosowana w oprogramowaniu FORGE NxT 2.0. nowa funkcja tzw. walcowanie w stanie ustalonym pozwala otrzymać wyniki symulacji nawet 50 razy szybciej w porównaniu do czasów uzyskiwanych w standardowych metodach symulacji.


FORGE NxT 2.0 gotowy do pobrania

Nową wersję oprogramowania można już pobrać z serwerów firmy TRANSVALOR pod adresem: http://www.transvalor.com/tsv-users/distrib/forge/transvalor-forge-nxt-2.0-x64.iso. Wymagane do pobrania dane uzyskają Państwo po bezpośrednim kontakcie z naszym przedstawicielem w Polsce. Odpowie on na wszelkie pytania i wątpliwości związane z FORGE NxT 2.0.